Nacházíte se zde
Domů > Posts tagged "znečištění ovzduší"

Věděli jste, že…

Věděli jste, že FAO odhaduje, že na všech farmách vzniká přes 90 milionů tun CO2? Uvolňují se při používání zemědělské techniky, sušení, topení nebo přepravě zvířat a krmiv. Velkochovy jsou také producentem metanu. K jeho vzniku dochází při zažívacích procesech zvířat a rozkládaní hnoje. Nejvíce se ho vyprodukuje chovem prasat a skotu.   Přidejte se do výzvy a udělejte něco dobrého pro sebe i naši planetu!

Věděli jste, že…

Věděli jste, že průměrný ovocný jogurt urazí neuvěřitelných 8000 km, než se dostane ke spotřebiteli? K podojení a zpracování mléka dojde v jedné zemi, k vypěstování a zpracování ovoce v zemi druhé, poté následuje dovoz do místa společného zpracování mléčné a ovocné složky, vše pokračuje svozem do distribuční centrály a teprve pak ve finále rozvozem do jednotlivých obchodů v dané zemi.   Přidejte se do výzvy a udělejte něco dobrého pro sebe i naši planetu!

Věděli jste, že…

Věděli jste, že odpady ovlivňují lidské zdraví přenosem znečišťujících látek do ovzduší, a to zejména při spalování odpadů? Při něm se do ovzduší uvolňuje oxid siřičitý (SO2), oxid uhličitý (CO2), oxidy dusíku(NOx), prašné částice (PM), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a další emise.   Přidejte se do výzvy a udělejte něco dobrého pro sebe i naši planetu!

Věděli jste, že…

Věděli jste, že Škoda Octavia II mimo město spotřebuje 7 l benzínu na 100 km a při plném obsazení tak na každého pasažéra připadá 3,21 kg oxidu uhličitého? Autobus spotřebuje na každých 100 km asi 32 l nafty. Pokud je plný, na každého cestujícího připadá 1,57 kg oxidu uhličitého. Vlak k tomu, aby ujel 100 km, potřebuje 1,72 MWh elektřiny a při plném obsazení tedy na jednoho pasažéra připadá 1,85 kg oxidu uhličitého.   Přidejte se do výzvy a udělejte něco dobrého pro sebe i naši planetu!

Top