Nacházíte se zde
Domů > 2017 > Bez palmového oleje a inspirace okolí

It’s over aneb teprve začínáme

AH0!, na rozloučenou se podělím o úsměvnou příhodu o arašídech a palmovém oleji. Uplynulý týden jsem strávil na školním výletě v Berlíně, kde jsme si se spolu výletníky povídali třeba o McDonaldovi jako o koloniálním činiteli (ničiteli) dneška. Pro spolužačky a spolužáky bylo ale spíše inspirující, jak jsem přibližně ve čtyři hodiny ráno, během zastávky na cestě zpět do Česka, z autobusu do obchodu chodil tam a zpátky bez zjevného důvodu. Tím důvodem, pro první návrat, byl nedostatek směnných prostředků a podruhé to bylo zjištění, následované mrštěním s plastovým obalovým pytlíkem, budoucím odpadem, a jeho obsahem v podobě arašídů na sedadlo, že totiž

audience u pana ředitele k projektu Menu pro změnu

V pátek minulý týden jsme se snažili dohodnout na účasti v projektu Menu pro změnu s panem ředitelem a paní z ekonomického oddělení. Na schůzce to pan ředitel nepodepsal. Máme připravit nějaký plán, podle kterého budeme postupovat, aby pan ředitel věděl, že se to uskuteční. Zkusíme zajít na základní školu Heureka, která se do projektu také zapojila a zeptat se na možnosti spolupráce. Souboj s automatem pokračuje. Nalepil jsem na něj nálepku s jedním z cílů udržitelného rozvoje Odpovědná výroba a spotřeba a ještě letáček od Greenpeace informující o problematice intenzivního pěstování palmového oleje. V pondělí tento týden jsem šířil letáky o dopadech plantážového pěstování palmy

Jak šel den

Nazdar, dnes jsem se potkal s paní z projektu Menu pro změnu, od které jsme dostali tištěné materiály pro provedení analýzy školní jídelny. Poskytla nám informace potřebné k realizaci projektu. Dozvěděli jsme se, že do projektu je zapojena i základní škola Heureka, která je v blízkosti naši školy a je prý nakloněna spoulpráci. Dostali jsme také rady, že je dobré se pro realizaci projektu spojit s různými zaměstnanci školy a pro získání představy o postupu při naplňování záměru nám paní doporučila prohlédnout příklady dobré praxe. Automatu na balené potraviny jsem dnes uštědřil vydatný úder, nakrmil jsem ho letáčkem od Greenpeace informujícím

Život z plechovky a plastu

Zapojila jsem se letos do Eko výzvy poprvé, jednak kvůli tomu, že se ke mně až letos dostala, ale hlavně kvůli tomu, že v minulosti bych nad takovou výzvou jen mávla rukou. Člověk si až když skutečně dospěje uvědomí, co je důležité a co ne. Jsem v maturitním ročníku a za nějaký ten měsíc mě čeká maturitní zkouška - to znamená: učení až do rána, samé písemky, vůbec žádná energie. Právě díky těmto faktorům se u mě na stole nahromadily plechovky Coca-Coly a hlavně Tigerů (vysoký obsah kofeinu = nespím a učím se). Přišla mi hrozná škoda plechovky vyhodit a vzhledem

Automat na balené potraviny jako Vynález zkázy

Dnes ve škole jsem náhodou našel kousek papíru potištěný textem. Byl to úryvek z nějakého dramatu, myslím, že jedna z postav se jmenovala Rossum, v úryvku mluvila o budoucnosti lidstva bez nucené práce, o světě, kde nebude potřeba cen za věci, které člověk potřebuje, vize ráje. ✄ Ve škole na chodbě k jídelně stojí automat. Je pln pestrých obalů a v obalech jsou potraviny a v potravinách palmáč. ✄ automatům, zejména pokud obsahují i čidla a orientují se podle vnějších okolností, se někdy říká robot. 1) Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.2) Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy

Měsíc bez palmového oleje aneb 23 dnů s řepkovým a slunečnicovým olejem

Ahoj, nejdřív bych se zeptal, proč k výzvě přistupovat tak, že si něco odříkáme, nedopřáváme? Možná bude užitečnější brát to jako změnu.   Změnu čeho v co? Dobře, to je přehnané. Toto ale ne. Vlastně ano, tohle jsme přehnali. Co teď? Jak si zachránit planetu? Není to zas tak složité... Odhaduje se, že palmový olej je součástí poloviny balených výrobků v našich supermarketech. Jak poznat palmový olej ve výrobcích? Volme svou peněženkou výrobky firem, které jsou odpovědné k životnímu prostředí, tedy i našemu zdraví. Jaké jsou firmy bez palmového oleje? Podepišme některou z petic celosvětově působících organizací. Petice mají své výsledky. Které petice? PS: Ještě bych rád představil projekt Menu pro změnu. Projekt Menu pro Změnu podporuje ekoškoly

Top