Nacházíte se zde
Domů > 2015 > Nesnesitelná lehkost nakupování

Nesnesitelná lehkost nakupování

Přátelé, dnes nás čeká pár faktů. Převzato z publikace Nesnesitlená lehkost nakupování, kterou vydalo NESEHNUTÍ v roce 2010:

Dopravní souvislosti nákupních řetězců

Velkoplošná maloobchodní zařízení jsou lokalizována u významných silničních komunikací, v roce 2007 se plánované nárůsty intenzity osobní automobilové dopravy nejčastěji (35 % případů) pohybovaly v rozmezí 10–24,99 %. Celkem 14 záměrů přesáhlo hranici 25 % a 7 záměrů dokonce hranici 50 % původní intenzity osobní automobilové dopravy. Více než 10 % nárůsty se tedy očekávají u 56 % záměrů hodnocených z hlediska dopravy. V letech 2007 a 2008 bylo naplánováno cca 45 000 nových parkovacích míst pro účely návštěvy plánovaných velkoplošných maloobchodních zařízení. Z tohoto počtu 75 % povrchová stání a 25 % jako stání v půdorysu budov.

 

Nákupní řetězce a příroda

Výsledky výzkumu dokumentují, že celkem 31 % záměrů velkoplošných maloobchodních jednotek v roce 2008 počítá s nějakým vlivem na (zvláště chráněné) přírodní složky území ať už se jedná o (1) narušení územního systému ekologické stability (ÚSES) nebo (2) o narušení chráněného území nebo o narušení biotopu či prostředí zvláště chráněného živočicha. Nejčastěji se
jedná o narušení interakčního prvku ÚSES, což nastalo v 27 případech.

V případě všech formátů (s výjimkou řídce zastoupených hobby marketů) je v nadpoloviční většině případů nutné kácení stromů či keřů pro účely výstavby. V celkovém pohledu má dojít ke kácení v 60 % případů. Celkem 12,5 % záměrů (16 VMJ) bylo v roce 2008 lokalizováno způsobem, který narušuje břeh vodního toku nebo nivu v blízkosti toku. Do záplavového území bylo naplánováno 13 záměrů (10 %).

 

str. 122, 123

0 0
Petr
Tento rok se zapojuji do EKOvýzvy zevnitř jako technická podpora. Minulé roky jsem řekl NE supermarketům a užíval si lokálních potravin.
Top